ประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่(เฉพ...

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบทะเบียนประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

การพัฒนา

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อ...

โครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 255...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามต...

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติดอย...

อำเภอเขาค้อ(ศป.ปส.อ.เขาค้อ) ได้กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบ...

ท่องเที่ยว

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ จุดพักแรมและชมทะเลหมอก

ข้อมูลทั่วไป เป็นจุดที่สวยที่สุ­ดอีกแห่งหนึ่งบนเขาค้อ ต...

กิจกรรม บอกรัก 360 องศา ณ เขาตะเคียนโงะ วันที่ 14 ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  อบต.หนองแม่นาฯ  ได้จัดกิจกรร...
0แฟนคลับชอบ
4ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์