วันศุกร์, มกราคม 27, 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

- Advertisement -

ข่าวน่าสนใจ

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านราชพฤกษ์ หมู่ 9

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา...

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม
ข้ามไปยังทูลบาร์