กิจกรรม อบต.

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COV...

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่...

การพัฒนา

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หร...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่...

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อ...
495แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์