กิจกรรม อบต.

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560...

การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วั...

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...

การพัฒนา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่...

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อ...

โครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 255...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามต...

ท่องเที่ยว

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ จุดพักแรมและชมทะเลหมอก

ข้อมูลทั่วไป เป็นจุดที่สวยที่สุ­ดอีกแห่งหนึ่งบนเขาค้อ ต...

กิจกรรม บอกรัก 360 องศา ณ เขาตะเคียนโงะ วันที่ 14 ...

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559  อบต.หนองแม่นาฯ  ได้จัดกิจกรร...
0แฟนคลับชอบ
4ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์