กิจกรรม อบต.

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

การพัฒนา

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หร...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่...

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปล...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อ...

ท่องเที่ยว

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวั...

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

เทศกาลท่องเที่ยวฤดูหนาว อำเภอเขาค้อ ประจำปี 2559

จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ จุดพักแรมและชมทะเลหมอก

ข้อมูลทั่วไป เป็นจุดที่สวยที่สุ­ดอีกแห่งหนึ่งบนเขาค้อ ต...
0แฟนคลับชอบ
6ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์