20 C
100.955, 16.5869
วันอังคาร, กันยายน 21, 2021
banner

12 สิงหาคม 2564-3

banner

12 สิงหาคม 2564

กิจกรรม อบต.

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจ...

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2563

คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองแม่นา ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือคนพิการในการปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 หลัง หลังละ 20,000 บาท แล...

ท่องเที่ยว

เปิดเทศกาลท่องเที่ยว “อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเดินขบวนรำกลองยาว เปิดเทศกาลท่องเที่ยว "อบหมอก กอดหนาว ดูดา...

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562 ณ บ้าน...

การพัฒนา

โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อายุยืนยาว 25...

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม ...

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อิน...

โครงการควบคมโรคหนอนพยาธิฯ ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิ...

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบ...
495แฟนคลับชอบ
7ผู้ติดตามติดตาม

โฮมสเตย์บ้านหนองแม่นา (ติดต่อสอบถามได้)

ข้ามไปยังทูลบาร์