วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 9.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเป็นเกียรติในการคัดเลือกนางดวงทิพย์ สายโสภา เกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น “ระดับประเทศ” สาขาอาชีพทำสวน ปี 2562 โดยคณะกรรมการจากกรมส่งเสริมการเกษตร (นายสุเทพ โสมภีร์ และคณะ)Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้