นางปราณี อินโฉม นายก อบต.หนองแม่นาฯ เป็นประธานเปิดพิธี และปลัด อบ.ต.หนองแม่นาฯ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการ มีหมู่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. 58 – 1 พ.ค. 58 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแม่นา เพื่อเชื่อมความสามัคคีในชุมชนเป็นหมู่บ้านเข้มแข็งต้านภัยยาเสพติด

nnmn02

nnmn03

nnmn04

nnmn05

ภาพกิจการเพิ่มเติม