รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=391056246400865&set=pcb.391057529734070

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.หนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา ร่วมทำกิจกรรม โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านร่มโพธิ์ร่มไทร หมู่ 10 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

ทิ้งคำตอบไว้