วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ในคราวประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.หนองแม่นา และเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

 

ทิ้งคำตอบไว้