เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา ร่วมกันตัดหญ้าสนามกีฬาเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามยิ่งขึ้น และ เปลี่ยนหลังคาห้องน้ำอาคารชายแดนที่ชำรุด ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้