การจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ตั้งอยู่เลขที่ 63 หมู่ 5 ตำบลหนองแม่นา
อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67270
โทรศัพย์ 0 5692 4236
E-Mail : nongmana63@hotmail.com

13939499_908881105907539_5645525302981424293_nการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน