วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มอบหมายให้ นายชิงชัย บุญมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือภูเขาบ้านมาตุลี ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2561Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here