วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มอบหมายให้ นายชิงชัย บุญมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเป็นเกียรติและสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 60,000 บาท ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการจัดโครงการประเพณีแข่งขันเรือภูเขาบ้านมาตุลี ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2561Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend