เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2560 โดยมีนางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ตามแนวทางประชารัฐ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บ้านเสลียงแห้ง3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านทานตะวัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บ้านร่มโพธิ์-ร่มไทร และรางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านสนสวย บ้านหนองรางช้าง บ้านหนองแม่นา บ้านมาตุลี บ้านสระแก้ว บ้านราชพฤกษ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
 Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้