วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง และนายสมศักดิ์ ทองจันทร์ รองนายก อบต.หนองแม่นา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยโควิด-19 และผู้กักตัว ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จำนวน 5 ครัวเรือน