วันที่ 10 พ.ย. 2561 นายกปราณี อินทร์โฉม ได้รับมอบผ้าห่มจากมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล เพื่อมอบให้ผู้เดือดร้อนในตำบลหนองแม่นา โดยการประสานงานจากพันเอกสำรวย รุ่งเรือง ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ ประจำศูนย์สงครามพิเศษ จำนวน 1,000 ผืน ที่กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกAccess Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้