วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกิจกรรม ให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชน” โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 325 กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้