วันที่14-16 กันยายน 2565
อบต.หนองแม่นาได้จัดกิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อสุภาพ
เพื่อฝึกทักษะผู้นวดสามารถการนวดแผนไทยในลักษณะการนวดเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนและนำมาประยุกต์ใช้ในการดูแสุขภาพตนเองและบุคคลใกล้ชิดด้านการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆในการส่งเสริมเพื่อป้องกันการเกิดโรค เช่น โรคเหน็บชา เป็นต้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=5177101659085441&set=pcb.5177103215751952

ทิ้งคำตอบไว้