นางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา ได้มอบหมายให้สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ผ่านมาในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 7.00 -18.30 น. ณ.จุดตรวจสามแยกหนองแม่นา หมู่ที่ 5 โดยการบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองและตำรวจ รพสต.อปพร.พนักงานอบต. ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองแม่นาและประชาชนในชุมชุน เพื่อเป็นการป้องกันแลแก้ไขปัญหาอุบุติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลหนองแม่นา และเพิ่มเติม และได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ่าระวังภัย 24 ชั่วโมง ตลอดจนดำเนินการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยความหว่าใยพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกท่าน นางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo?fbid=5486522374810033&set=a.5486523174809953

ทิ้งคำตอบไว้