องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเดินขบวนรำกลองยาว เปิดเทศกาลท่องเที่ยว “อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณจุดชมวิวอำเภอเขาค้อ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend