ล่องเรือชมแมงกระพรุนน้ำจืด ที่ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ

502

กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าตำบลหนองแม่นา เชิญสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ร่วมเรียนรู้ธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนั่งเรือพายล่องลำน้ำเข็ก เริ่มต้นการเดินทางที่ แก่งบางระจัน สัมผัสดงผีเสื้อที่หายากหลากหลายชนิด สัมผัสแมงกะพรุนน้ำจืด ที่มีแห่งเดียวในเมืองไทย เชิญมาชมเที่ยว ช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปี  ติดต่อ กลุ่มชุมชนคนรักษ์ป่าหนองแม่นา (คุณสมพงษ์ ตุ้มคำ ประธานกลุ่มฯ) โทร.08-1046-2166, 08-7432-1714