วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิและสุขภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา

รายละเอียดเพิ่มเติม

โพสต์โดย อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020