วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกัน ทำความสะอาด เก็บขยะ และ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ให้สะอาดเรียบร้อย และสวยงามน่ามอง โดยใช้หลัก 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ตามโครงการเพชรบูรณ์เมืองสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความสุขให้คนอยู่ และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้