วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ อบต.หนองแม่นา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแม่นา และจิตอาสา ต.สะเดาะพง จัดทำโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดราชพฤกษ์ เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจต่อประชาชน