วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 13.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จำนวน 28 ราย ณ ศูนย์บริหารนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้