วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ธกส.จัดโครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท”

โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ชมรมปันสุข และประชาชนชาวอำเภอเขาค้อ ได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ นางสุธี สอนเวียง ชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายเสกสรร ยาดี ผู้จัดการธกส.สาขาเขาค้อ และนางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอแม่นา ให้การต้อนรับ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ…

โพสต์โดย อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020