วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง สาธารณสุขอำเภอเขาค้อ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยมี นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีตรวจรักษาโรคทั่วไป, การดูแลสุขภาพ, อาหารปลอดภัย, การรักษาด้วยสมุนไพร, สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์, การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การป้องกันไข้เลือดออก, ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด, ตรวจคัดกรองวัณโรค และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสารทดแทน

เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสุขภาพและรักษาต่อไป และยังมีการแข่งขันส้มตำลีลา โดยทีมที่ชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านราชพฤกษ์

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม >>>

วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ลานหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นางสาวรุ่งพิทยา คณะช่าง…

โพสต์โดย อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2020