เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562 ณ บ้านมุกโต ม.3 ต.หนองแม่นาฯ