วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล เด็กเยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ชุมชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่อไป ณ วัดราชพฤกษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแม่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here