โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้