เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อจัดโครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ เขาตะเคียนโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอำเภอเขาค้อ นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมต. ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางจิรารัตน์ มีงาม ผอ.กทท.สนง.พิษณุโลก พลตรีธนา จารุวัต รอง
แม่ทัพภาคที่ 3 พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ ผกก.สภ.เขาค้อ นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว อาจารย์บุบผา จันทร์เพ็ง ประธานชมรมคนรักษ์เขาค้อ นายอำนาจ ศรีแก้วฟ้าทอง ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ ร่วมกับ คณะ ATTA และ THA