เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อจัดโครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ เขาตะเคียนโงะ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับ นายฐิติศักดิ์ กันเขตต์ นายอำเภอเขาค้อ นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีต รมต. ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางจิรารัตน์ มีงาม ผอ.กทท.สนง.พิษณุโลก พลตรีธนา จารุวัต รอง
แม่ทัพภาคที่ 3 พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ ผกก.สภ.เขาค้อ นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว อาจารย์บุบผา จันทร์เพ็ง ประธานชมรมคนรักษ์เขาค้อ นายอำนาจ ศรีแก้วฟ้าทอง ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเขาค้อ ร่วมกับ คณะ ATTA และ THA

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend