วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป่าชุมชนบ้านมุกโต โดยมีกิจกรรมปลูกป่าและบวชป่าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชุมชนบ้านมุกโตให้คงความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here