วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มีการฝึกอบรมการทำน้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา…

โพสต์โดย อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2020