อำเภอเขาค้อ(ศป.ปส.อ.เขาค้อ) ได้กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติจากท่านนายอำเภอเขาค้อ ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนฯ และจะทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับผู้ร่วมเข้าประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

 

S__3211281

S__3211284

S__3211288