วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นผู่กล่าวรายงานโครงการทำบุญรำลึกวีรกรรม พันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี คณะอดีตทหารพรานณ คณะผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา อบต. สมาชิกสภาอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่พันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ และผู้เสียสละในพื้นที่อำเภอเขาค้อ ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยในอดีต ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ของทุกปี ณ อนุสรณ์สถานอาสาสมัครทหารพราน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์