วันที่22 สิงหาคม 2565
อบต.หนองแม่นา ได้จัด”โครงการส่งเสริมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในชุมชน”เพิชื่อให้ชุมชนรู้จักการเพิ่มไอโอดินในร่างกายละเด็กแรกเกิด

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/photo/?fbid=5106474456148162&set=pcb.5106474696148138

ทิ้งคำตอบไว้