วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อายุยืนยาว ประจำปี 2563

โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมีความรักสามัคคีกันในครอบครัวและชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง และมีกิจกรรมสันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม…

โพสต์โดย อบต.หนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2020

31