วันที่ 17 มีนาคม นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา รว่มทำกิจกรรม โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด (Big cleaning Day) ณ บ้านเสลียงแห้ง 3 หมู่ 1 ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและชุมชนให้ดีขึ้น ป้องกันแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส