วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ของจังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอเขาค้อ ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มความสะดวกสบาย ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here