โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2558
ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์