โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561
“หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1”
วันที่ 19 กันยายน 2561
ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้