วันที่ 26 สิงหาคม 2565
อบต.หนองแม่นาร่วมกับชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหนองแม่นาจัด”โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการกู้ชีพทางน้ำเบื่องต้น”เพื่อทบทวนและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการจมน้ำและได้รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ การรู้จักเอาชีวิตรอดเมื่อประสบภัยทางน้ำ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำและ ฝึกปฏิบัติการเอาชีวิตรอดและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/photo/?fbid=5119886248140316&set=pcb.5119898051472469

ทิ้งคำตอบไว้