วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแม่นามาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวิทยากรจากศูนย์การเรียนรู้นอกสถานที่อำเภอเขาค้อ ฝึกประดิษฐ์หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ณ อาคารศุนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here