การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วัดสนสวย ตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้