เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแม่่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้