เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ณ สำนักสงฆ์บ้านหนองแม่นา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้