ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด โต๊ะทำงาน ทำความสะอาดภายในสำนักงาน ประตู หน้าต่าง และบริเวณโดยรอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคต่างๆ และเพื่อความสะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนผู้รับบริการในพื้นที่

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับข่าว/บทความนี้

Please enter your comment!
Please enter your name here