กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการจังหวัดสะอาดBig Cleaning Day

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้...

“ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาพื้นที่ชุมชน”

วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกิจกรร...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ...

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโค...

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา จัดกิจกรรมรณรงค์แยก...

จิตอาสาเทคอนกรีตร.ร.บ้านหนองแม่นา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...

การคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่น “ระดับประเทศ...

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 9.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเป็นเกียร...

รับมอบผ้าห่มกันหนาว2561

วันที่ 10 พ.ย. 2561 นายกปราณี อินทร์โฉม ได้รับมอบผ้าห่มจากมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล เพื่อมอบให้ผู้เดือด...

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ...

วันปิยมหาราช 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาช...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...
ข้ามไปยังทูลบาร์