กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ...

โครงการแข่งกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่...

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั...

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560...

การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วั...

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...

มอบรางวัลและใบประกาศ

เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2560 โดยมีนางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศ โคร...

โครงการ อบต.หนองแม่นาสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ตามแนวทา...

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายใน...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชการที่ 9 ประจำปี 2560
ข้ามไปยังทูลบาร์