20 C
100.955, 16.5869
วันอังคาร, กันยายน 21, 2021
กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2563 วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอโวกาโด”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอโวกาโด”

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง (เคสผู้...

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายกปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือเบื้องต้น ให้กับผู้ที่มีความเ...

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ในคราวประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา พร้อมคณะผู้บร...

ประชาคมแผนตำบล (พ.ศ.2565-2570)

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่...

พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field d...

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี...

กิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่า ณ ส...

เปิดเทศกาลท่องเที่ยว “อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ” ป...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมเดินขบวนรำกลองยาว เปิดเทศกาลท่องเที่ยว "อบหมอก กอดหนาว ดูดาวที่เขาค้อ" ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 วันที่ 28 พฤศจิกายน...

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ 2563

โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วร...
ข้ามไปยังทูลบาร์