กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลหนองแม่น...

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ...

โครงการแข่งกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่...

เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั...

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561

โครงการ 7วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560...

การออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ วั...

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...
ข้ามไปยังทูลบาร์