กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...

มอบรางวัลและใบประกาศ

เมื่อวันที่ 7สิงหาคม 2560 โดยมีนางปราณี อินทร์โฉม นายก อบต.หนองแม่นา เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศ โคร...

โครงการ อบต.หนองแม่นาสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ตามแนวทา...

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาสะอาด หมู่บ้านสวยงาม ตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายใน...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชการที่ 9 ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ...

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)

โครงการแข่งขันกีฬา “หนองแม่นารวมใจ ต้านยาเสพ...

โครงการแข่งขันกีฬา "หนองแม่นารวมใจ ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาค...

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560  
ข้ามไปยังทูลบาร์