กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้ง...

โครงการแข่งขันกีฬาหนองแม่นารวมใจต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15/2562 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 เวลา ...

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้มีชีวิตสดใส อาย...

วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธาน...

โครงการอบรมการเป็นพีกรในงานพิธีการ ประจำปีงบประมาณ...

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานเ...

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัด...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา โดย นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส...

โครงการป่าชุมชนบ้านมุกโต ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธาน...

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน...

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

โครงการส่งเสริมการอ่าน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มุมอ่านหนังสือ
ข้ามไปยังทูลบาร์