20 C
100.955, 16.5869
วันพุธ, ตุลาคม 28, 2020
กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ธกส.จัดโครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร...

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีจิตอาสา และกลุ่มสตรี ได้จัดท...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด โต๊ะทำงาน ทำความสะอาดภายในสำนัก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 25...

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นปร...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม เป็นประธานใน พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ...

โครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. ดำเนินโครงการประเพณีแข่งเรือกระทะภูเขา ประจำปี 2562 ณ บ้านมุกโต ม.3 ต.หนองแม่นาฯ
ข้ามไปยังทูลบาร์