20 C
100.955, 16.5869
วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022
กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการหนองแม่นาเมืองสะอาด (Big cleaning Day)

วันที่ 17 มีนาคม นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชน จิตอาสา รว่มทำกิจกรรม โครงการหนองแม่นาเมืองสะอา...

โครงการรำลึกวีรกรรมพันตรีทองแดง บุญญานุสนธิ์ ประจำปี 2565

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นผู่กล่าวร...

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 21/02/2564 เวลา 16.30 น. ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 5 ต หนองแม่นา อ เขาค้อ จ เพชรบูรณ์ นายกฤ...

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยโควิด-19 และผู้...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล...

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจตำบลหนองแม่นา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม มอบหมายให้นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโครงการจิตอาส...

หน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 23 ธ.ค. 64 เวลา 08.30-14.00 น. ณ รพ.สต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ ร่วมกับ นายมานพ เงินโฉม สาธารณสุขอำเภอเขาค...

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ อบต.หนองแม่นา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแม่นา และจิตอาสา ต.ส...

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจ...

โครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ข้ามไปยังทูลบาร์