20 C
100.955, 16.5869
วันพุธ, มีนาคม 3, 2021
กิจกรรม อบต.

กิจกรรม อบต.

โครงการฝึกอบรมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลหนองแม่นา นางปราณี อินทร์โฉม นายกอบต.หนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงกา...

โครงการควบคมโรคหนอนพยาธิฯ ประจำปี 2563

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก...

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ธกส.จัดโครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร...

โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24-26 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยมีจิตอาสา และกลุ่มสตรี ได้จัดท...

Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2563

ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาด โต๊ะทำงาน ทำความสะอาดภายในสำนัก...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโ...

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้...

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 25...

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นปร...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม เป็นประธานใน พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ...
ข้ามไปยังทูลบาร์