หน้าแรก ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

0
โครงการส่งเสริมการอ่าน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มุมอ่านหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์

0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการติดเชื้อ HIV วิธีการป้องกัน...

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

0
ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี

0
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน,ภาษีป้าย,ภาษีบำรุงท้องที่(เฉพาะผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน) ภาษีโรงเร...
ข้ามไปยังทูลบาร์