20 C
100.955, 16.5869
วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022
ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอันตราย

      ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะอันตราย    

ภัยเงียบจากกล่องโฟม

ภัยเงียบจากกล่องโฟม

ใครบ้างต้องอบรมผู้สัมผัสอาหาร

    ใครบ้างต้องอบรมผู้สัมผัสอาหาร

ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน

โครงการส่งเสริมการอ่าน งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 มุมอ่านหนังสือ

ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันการติดเชื้อ HIV วิธีการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ที่ดีที่สุด คือการลดพฤติกรรมเสี...

ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลหนองแม่นา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

ระบบทะเบียนประวัติ

ระบบทะเบียนประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
ข้ามไปยังทูลบาร์