banner

โครงการอบรมการเป็นพีกรในงานพิธีการ ประจำปีงบประมาณ...

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธานเ...

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม2562

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ พูนยอด ปลัดอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัด...

โครงการป่าชุมชนบ้านมุกโต ประจำปี 2562

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เป็นประธาน...

โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมประเพณีแห่เทียน...

โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือ...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอภิชาติ ศรีม่วง นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จั...

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเขาค้อครั้งที่ 16 ประจำปี...

วันที่ 5- 6 มีนาคม 2562 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...

วันท้องถิ่นไทย 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยค...

โครงการจังหวัดสะอาดBig Cleaning Day

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ...

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโค...
ข้ามไปยังทูลบาร์