20 C
100.955, 16.5869
วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2022

banner

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 21/02/2564 เวลา 16.30 น. ณ บ้านเลขที่ 111 หมู่ 5 ต หนองแม่นา อ เขาค้อ จ เพชรบูรณ์ นายกฤ...

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ป่วยโควิด-19 และผู้...

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคที่หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่10 ตำบลหนองแม่นา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาล...

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจตำบลหนองแม่นา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นางปราณี อินทร์โฉม มอบหมายให้นายสฤษดิ์ จันทร์เป็ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโครงการจิตอาส...

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2565 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลำดับที่...

โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายอภิสิทธิ์ อาชาบุญญาวิสิทธิ์ ปลัดอำเภอ ร่วมกับ อบต.หนองแม่นา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองแม่นา และจิตอาสา ต.ส...
ข้ามไปยังทูลบาร์