banner

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายใน...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชการที่ 9 ประจำปี 2560

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ...

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)

โครงการถนนสายดอกไม้(หนองแม่นา)

โครงการแข่งขันกีฬา “หนองแม่นารวมใจ ต้านยาเสพ...

โครงการแข่งขันกีฬา "หนองแม่นารวมใจ ต้านยาเสพติด" ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาค...

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560  

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพั...

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภา...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน...
ข้ามไปยังทูลบาร์