banner

วันท้องถิ่นไทย 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยค...

โครงการจังหวัดสะอาดBig Cleaning Day

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ...

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโค...

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา จัดกิจกรรมรณรงค์แยก...

จิตอาสาเทคอนกรีตร.ร.บ้านหนองแม่นา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...

วันปิยมหาราช 2561

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาช...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน ...

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาระบบบริหาร การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ชมรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนตำบลหนองแม่น...
ข้ามไปยังทูลบาร์