banner

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

ร้อนนี้เก็บความประทับใจเที่ยวน้ําตกศรีดิษฐ์กัน

ช่วงเข้าฤดูร้อนนี้ หากได้มาเที่ยวเขาค้อ แนะนำให้มาเที่ยวน้ําตกศรีดิษฐ์ น้ำตกศรีดิษฐ์ เป็นน้ำตกหินชั้...

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการประเพณีวันสงกรานต์  และ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อจัดโครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อ...

โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน

โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค...

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพั...

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภา...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อบต.หนองแม่นา ร่วมกับ...

รักษ์ 360 องศา ณ จุดชมวิวเขาตะเคียนโงะ

วันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) 14 ก.พ. 2558 อบต.หนองแม่นาฯ  ได้จัดงานฉลองมงคลสมรสให้คู่บ่าวสาว บริเวณ...

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริ...
ข้ามไปยังทูลบาร์