banner

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการประเพณีวันสงกรานต์  และ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน...

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560  

โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน...

อบต.หนองแม่นา ร่วมกับอำเภอเขาค้อและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ดำเนินโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเค...

โครงการจังหวัดสะอาดBig Cleaning Day

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-...

กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

วันที่ 9 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองแม่นา จัดกิจกรรมรณรงค์แยก...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเป็นพิธีกรใ...

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ" ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ อาคารศูนย์บริการนักท...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561
ข้ามไปยังทูลบาร์