banner

โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561

0
โครงการจัดทำประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2561 เพื่อเพิ่มเติม หรือเปลียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.25...

โครงการจังหวัดสะอาดBig Cleaning Day

0
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น.นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

0
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อจัดโครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อ...

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256...

0
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน พระราชดำริส...

เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

0
เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” สร้างรอยย...

0
วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหนองแม่นา อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสืบศักดิ์...

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561

วันปิยมหาราช 2561

0
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาช...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

0
คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองแม่นาร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอ...

0
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สภา อบต. และ ส่วนราชการในพื้นที่ นำโดย นางปร...
ข้ามไปยังทูลบาร์