banner

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

โครงการอำเภอยื้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560  

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2560

โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน

โครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา อำเภอเขาค...

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับ...

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. นางปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา เข้าร่วมโค...

จิตอาสาเทคอนกรีตร.ร.บ้านหนองแม่นา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน...

การมอบผ้าห่มกันหนาว โดยมูลนิธิไกรสิทธิการกุศล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาได้รับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวจาก มูลนิธิไกรสิทธิการกุศล นำมามอบให่กับ...

เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยหนาว

เอไอเอสร่วมใจบรรเทาภัยหนาว
ข้ามไปยังทูลบาร์