banner

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2559 วันที่ 21 กันยายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง...

โครงการสรุปผลและพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม(ส...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา จัดฝึกอบรมโครงการสรุปผลและพัฒนาระบบข้อ...

จิตอาสาเทคอนกรีตร.ร.บ้านหนองแม่นา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...

โครงการปลูกดอกดาวเรือง

โครงการปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 สิงหาค...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายใน...

โครงการหนองแม่นาน้อมใจประดิษฐิ์ดอกไม้จันทน์ ถวายในหลวงรัชการที่ 9 ประจำปี 2560

ปั่นจักรยานประทับใจเที่ยวไทย “เพชรบูรณ์-ทุ่ง...

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวปั่นจักรยานประทับใจเที่ยวไทย เพชรบูรณ์ - ทุ่งแสลงหลวง ระหว่างวันที่ 21...

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 อบต.หนองแม่นา ร่วมกับ...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอ...

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก สภา อบต. และ ส่วนราชการในพื้นที่ นำโดย นางปร...
ข้ามไปยังทูลบาร์