banner

โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2559

โครงการประเพณีวันสงกรานต์  และ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 12 เมษายน...

โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.)

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธาน...

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพั...

โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ กองทุนหลักประกันสุขภา...

จิตอาสาเทคอนกรีตร.ร.บ้านหนองแม่นา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลหนองแม่นา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร...

พิธีลงเสาเอก เสาโท

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสภาฯ นำโดย นายกปราณี อินทร์โฉม นายกองค์การบริหารส...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองแม่นาร่วมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...

โครงการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน...

อบต.หนองแม่นา ร่วมกับอำเภอเขาค้อและส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ดำเนินโครงการจัดหน่วยบริการอำเภอยิ้มเค...

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โครงการอบรมคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 "หลักสูตรชินนสาสมาธิ 1" วันที่ 19 กันยายน 2561 ณ...

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 อบต.หนองแม่นา ได้ดำเนินโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ...
ข้ามไปยังทูลบาร์