การพัฒนา

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-...

โครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อเฉลิมพระเกียร...

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 อบต.หนองแม่นาร่วมกับอำเภอเขาค้อจัดโครงการปลูกต้นไม้ “ภูเขาดอกไม้” เพื่อ...

โครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 255...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2...

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามตลอดทั้งสายเมื่อมาเที่ยวเขาค้อจะได้ประทับ...

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติดอย...

อำเภอเขาค้อ(ศป.ปส.อ.เขาค้อ) ได้กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติจากท่านนายอำเภอเขา...
ข้ามไปยังทูลบาร์