20 C
100.955, 16.5869
วันอังคาร, กันยายน 21, 2021

การพัฒนา

โครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร้ “คิดดี ทำดี เพื่อสังคมวันละ 3 บาท

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายภาคภูมิ ภูมี นายอำเภอเขาค้อ เป็นประธานเปิดพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการ ธกส.จัดโครงการดีมอบบ้านผู้ยากไร...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา
ข้ามไปยังทูลบาร์