การพัฒนา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 วันที่ 7 สิง...

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการจิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ คณะมน...

โครงการ หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ประจำปี 255...

โครงการประกวด หมู่บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 2...

โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มเข็งเอาชนะยาเสพติดอย...

อำเภอเขาค้อ(ศป.ปส.อ.เขาค้อ) ได้กำหนดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติจากท่านนายอำเภอเขา...

โครงการ “ถนนสายดอกไม้” บนเขาค้อ

อบต.หนองแม่นา จัดทำโครงการ "ถนนสายดอกไม้" บนเขาค้อให้สวยงามตลอดทั้งสายเมื่อมาเที่ยวเขาค้อจะได้ประทับ...
ข้ามไปยังทูลบาร์